• slide

Úvod

Společnost RAFAEL HYGIENE, s.r.o. byla založena v roce 2013. Prvním produktem, který jsme začali vyrábět je antibakteriální gel na ruce pod značkou EMPEROR. Pak se značka přejmenovala na agePURE antibakteriální gel na ruce a chodidla. Do dnešního dne, naším klientům nabízíme produkt agePURE gel na ruce.

 

Kůže, cutis (derma) je největší plošný orgán lidského těla. Plocha kůže je asi 1,5 – 1,8 m2 a má hmotnost přibližně 4,5 kg. Kůže se skládá z povrchové pokožky, hlouběji uložené škáry a z podkožního vaziva. Zrohovatělé buňky pokožky tvoří mechanickou ochranu kůže.

Skládá se z několika vrstev plochých buněk, které na povrchu odumírají, rohovatí a olupují se. Zrohovatělé buňky, které se odlučují jsou nahrazovány rychle se dělícími buňkami z hlubších vrstev epidermis. Z hlubších vrstev se doplňují i defekty vznikající v kůži drobnými oděrkami a povrchovým zraněním kůže. Buňky pokožky obsahují i bílkovinu, která je těžko rozpustná ve vodě, tudíž je kůže ve vodě prakticky nerozpustná.

Epidermis má dvě linie obrany. První se nachází v nejsvrchnější vrstvě pokožky (stratum corneum), která zabraňuje pronikání mikroorganismů a cizorodých látek. Druhá je generována epidermálními buňkami ve spolupráci s cévním a imunitním systém, který se aktivně podílí na zamezení průniku mikroorganismů a cizorodých látek, které prošly stratum corneum.

Rozdělení mikroorganismů.

 

Dle nároků na kyslík:

vyžadují vzdušný kyslík, neboť mají vyvinutý pouze aerobní metabolismus; patří sem např. plísně, octové bakterie (rod Acetobacter); některé hnilobné bakterie a některé kvasinky;

nevyužívají volný kyslík, neboť mají pouze anaerobní metabolismus; vzdušný kyslík působí inhibičně nebo dokonce toxicky;

mají anaerobní metabolismus, avšak nízké koncentrace kyslíku urychlují jejich rozmnožování; patří sem např. v přírodě velmi rozšířená skupina mléčných bakterií (rod Lactobacillus)

mají schopnost aerobního i anaerobního metabolismu, takže mohou růst za přítomnosti i nepřítomnosti vzdušného kyslíku.

 

Dle vztahu k teplotě:

mikroorganismy mají optimální teplotu nižší než 20 °C a rostou ještě poměrně intenzivněji při teplotě 0 °C až 5 °C

mikroorganismy mají minimální teplotu nad 5 °C a optimální teplotu nižší než 45 °C; představují většinu všech mikroorganismů. U bakterií se optimální teplota pohybuje kolem 37 °C, u kvasinek a plísní kolem 30 °C.

mikroorganismy mají optimální teplotu růstu 45 °C nebo vyšší; prorůst většiny z nich je optimální teplota 50 až 60 °C nebo dokonce vyšší.

Voda a její dostupnost

Voda je přirozenou součástí kůže a obsahuje jí asi 64 %, tudíž teoreticky zajišťuje vhodné prostředí pro růst a množení mikroorganismů. Kůže je však chráněna potem, tudíž na rukou není pro mikroorganismy zrovna ideální prostředí. Vše závisí na aktuálním stavu kůže i člověka.

Vliv pH

Hodnota pH výrazně ovlivňuje množení mikrobů. Příliš vysoká nebo příliš nízká hodnota pH mikroby usmrcuje. Příčinou je inhibice enzymů a transportních bílkovin anebo též poškození cytoplasmatické membrány. Poměrně tolerantní k extrémům pH jsou některé střevní mikroby a především plísně.

Hygiena rukou

Hygiena rukou, včetně mytí rukou (obyčejné mýdlo) a dezinfekce rukou (antimikrobiální mýdlo nebo alkoholový přípravek), zůstává jedním z nejdůležitějších postupů pro prevenci a šíření nozokomiálních, alimentárních a dalších možných onemocnění a infekcí, protože mnoho těchto onemocnění a infekcí se přenáší prostřednictvím kontaminovaných rukou.

Mechanické mytí rukou (MMR) jako součást osobní hygieny

Mechanické odstranění nečistoty a částečně i přechodné mikroflóry z pokožky rukou. Provádí se před a po běžném kontaktu s pacientem, po sejmutí rukavic atd.

Zdroj: Bakalářská práce Pavel Horáček - Antibakteriální gely a jejich účinnost

 

Kontaktujte nás